Огласи

Настани

Огласи

Настани

Документи за упис на дете

ТИМ

СОВЕТУВАЛИШТЕ

МЕНИ

УПИСИ

Нашата визија

Да воспитаме, едуцираме и испратиме во училиште деца кои ќе ги почитуваат различностите, деца со насмеани лица и на нив горди родители.

Нашата мисија

Во работата на градинката "Весели Цветови" се водиме од  НАШАТА МИСИЈА

Цвет е секое дете за кое се грижиме
Веселии среќни деца ние имаме
Етиката секојдневно ја почитуваме
Тимската работа ја практикуваме
Огледало за нас се децата и родителите
Воспитуваме и едуцираме
Ииграта ја негуваме

Објекти во склоп на ЈДГ "Весели Цветови"


Синоличка

Објект Синоличка

Кокиче

Објект Синоличка

Сончоглед

Објект Синоличка

Мимоза

Објект Синоличка

Перуника

Објект Синоличка

Ѓурѓица

Објект Ѓурѓица

Управа

Објект Синоличка