Објект Перуника

Објект "Перуника" на улица "Наум Охридски" бб, во населба Црниче

Објектот е од тврда градба во склоп на ОУ "Кузман Јосифовски Питу" и располага со вкупна корисна површина од 250м2.
Објектот " Перуника" започна со згрижување на децата на ден 09.12.2014 година
Располага со 2 занимални, соба за изолација, дистрибутивна кујна, магацински простории и канцеларии за персоналот, како и комплетно уредени санитарни јазли. Просториите се затоплуваат со сопствено греењена ОУ "Кузман Јосифовски Питу" од еколошки материјал - семки од цреши.

Во објектот се воспитуваат и згрижуваатдеца во 2 воспитни групи, и тоа:

  • од 2 - 4 години - една група
  • од 4 - 6 години - една група

Во секоја група активностите ги реализираат стручните тимови (воспитувач и негувател).