Организациони единици

Работата во ЈДГ „Весели Цветови“ – на општина Кисела Вода во Град Скопје е организирана во три организациони единици, и секоја организациона единица има свои оддели. Тоа се следните:

 • Административна единица
 • Административен оддел
 • Оддел за човечки ресурси
 • Единица на даватели на услуги
 • Стручни работници
 • Стручни соработници
 • Воспитувачи
 • Негуватели
 • Единица на помошно-технички персонал
 • Помошно технички лица за одржување на лица и опрема
 • Помошно технички лица за превоз на лица и опрема
 • Помошно технички лица за во кујна
 • Други помошно технички лица

Офицер за заштита на лични податоци:

Наташа Ѓорѓиева
Тел: +389 71 390 538
Емаил: 


Стручни работници:

Весна Блажевска – социјален работник

Елена Гоговска – педагог

Наташа Живковска – логопед

Анета Јовановска Стојаноска – дефектолог


Стручни соработници:

Марија Димитрова – главна медицинска сестра

Кристијан Лукаров – музички педагог


Административни работници:

Наташа Ѓорѓиева – правник

Наташа Мојсовска Кузмановска – сметководител

Зоран Јаргиќ - материјален книговодител


 Податоци за одговорното лице кај имателот на информацијата

 • В.Д. Директор Габриела Стојановска
  тел. +389 75 349 113
 • Дипломиран професор по предучилишно воспитување
 • Контакт тел; 072/245-311

Податоци за иматеот на информации

 • ЈДГ „Весели Цветови„ - на општина Кисела Вода во Град Скопје
 • Ул: „Ѓорѓи Сугаре„ бр.2
 • Контакт .тел. 02/2776-236
 • Факс 02/2776-236
 • Мејл адреса:
 • Интернет страница: www.veselicvetovi.mk

Податоци за службено лице за посредување со информации

 • Наташа Ѓорѓиева,
 • Кон.тел: 071/390-538

 • Весна Блажевска
 • 070/396-763

За Нас

Градинката Весели Цветови започнала со работа во далечната 1945 година во Скопје.

По ослободувањето на нашата земја, на 15 Март 1945 година, Народниот одбор на Скопската околија ја формирала установата "Мирче Ацев". 
Градинката почнала да работи во станбена зграда со 20 деца и 3 вработени.

Прочитај повеќе...

Посетеност

Денес187
Вчера302
Оваа недела1075
Овој месец187

Моментално посетители

3
Онлајн

2023-06-01

Политика за колачиња