Правилник за систематизација

Полни полни рачиња

Полни,полни рачиња 

Внатрешна организација

Правилник за начелата на внатрешната организација на ЈДГ "Весели Цветови" - на ОКВ во Град Скопје

Преземи

Правилник за систематизација на работните места

Преземете го правилникот за систематизација на работните места

Преземи

Тим

Работата во ЈДГ „Весели Цветови“ – на општина Кисела Вода во Град Скопје е организирана во три организациони единици, и секоја организациона единица има свои оддели. Тоа се следните:

 • Административна единица
 • Административен оддел и
 • Оддел за човечки ресурси.
 • Единица на даватели на услуги
 • Стручни работници
 • Стручни соработници
 • Воспитувачи и
 • Негуватели.
 • Единица на помошно-технички персонал
 • Помошно технички лица за одржување на лица и опрема
 • Помошно технички лица за превоз на лица и опрема
 • Помошно технички лица за во кујна
 • Други помошно технички лица.

Директор

        В.Д Директор 
        Мануелка Ивановска        
        тел. +389 78 244 050

Офицер за заштита на лични податоци:

        Наташа Ѓорѓиева 

        Тел : + 389 71 390 538

        Е- маил : 

Стручни работници:

       Весна Блажевска - социјален работник

       Тел : + 389 70 396 763

       Николина Блажевска - педагог

       Тел : + 389 75 878 092

       Наташа Живковска - логопед

       Тел :  + 389 75 389 150

       Анета Јовановска Стојаноска - дефектолог

       Тел : + 389 70 291 751

Стручни соработници:

        Маја Џавероски - медицинска сестра 

        Тел : + 389 70 834 220

        Кристијан Лукаров - музички педагог

        Тел :  + 389 70 697 774

Административни работници:

        Наташа Ѓорѓиева - правник 

        Тел : + 389 71 390 538

        Наташа Мојсовска Кузмановска - сметководител

        Тел : + 389 71 368 632

        Зоран Јаргиќ - материјален сметководител

        Тел : + 389 71 205 405

Архива:

        Паца Златеска - архивар

        Тел : + 389 71 237 535

Организациони единици

Работата во ЈДГ „Весели Цветови“ – на општина Кисела Вода во Град Скопје е организирана во три организациони единици, и секоја организациона единица има свои оддели. Тоа се следните:

 • Административна единица
 • Административен оддел
 • Оддел за човечки ресурси
 • Единица на даватели на услуги
 • Стручни работници
 • Стручни соработници
 • Воспитувачи
 • Негуватели
 • Единица на помошно-технички персонал
 • Помошно технички лица за одржување на лица и опрема
 • Помошно технички лица за превоз на лица и опрема
 • Помошно технички лица за во кујна
 • Други помошно технички лица

Офицер за заштита на лични податоци:

Наташа Ѓорѓиева
Тел: +389 71 390 538
Емаил: 


Стручни работници:

Весна Блажевска – социјален работник

Елена Гоговска – педагог

Наташа Живковска – логопед

Анета Јовановска Стојаноска – дефектолог


Стручни соработници:

Маја Џеваровски – главна медицинска сестра

Кристијан Лукаров – музички педагог


Административни работници:

Наташа Ѓорѓиева – правник

Наташа Мојсовска Кузмановска – сметководител

Зоран Јаргиќ - материјален книговодител


 Податоци за одговорното лице кај имателот на информацијата

 • В.Д. Директор Мануелка Ивановска
  тел. +389 78 244 050
 • Дипломиран професор по предучилишно воспитување

Податоци за иматеот на информации

 • ЈДГ „Весели Цветови„ - на општина Кисела Вода во Град Скопје
 • Ул: „Локов„ бр.11
 • Контакт .тел. 02/2776-236
 • Факс 02/2776-236
 • Мејл адреса:
 • Интернет страница: www.veselicvetovi.mk

Податоци за службено лице за посредување со информации

 • Наташа Ѓорѓиева,
 • Кон.тел: 071/390-538

 • Весна Блажевска
 • 070/396-763

За Нас

Градинката Весели Цветови започнала со работа во далечната 1945 година во Скопје.

По ослободувањето на нашата земја, на 15 Март 1945 година, Народниот одбор на Скопската околија ја формирала установата "Мирче Ацев". 
Градинката почнала да работи во станбена зграда со 20 деца и 3 вработени.

Прочитај повеќе...

Посетеност

Денес198
Вчера187
Оваа недела385
Овој месец5275

Моментално посетители

1
Онлајн

2024-04-23

Политика за колачиња