Запознавање со емоциите

Објект: Мимоза група: 5- 6 г.
Воспитувач: Арсоска Светлана
Негователка: Јаневска Тања
Се запознавме денес со емоциите : среќен, тажен, расплакан, зачуден, заљубен и.т.н.
Децата откако ги совладаа овие емоции сами си направија такви ликови со картон и волница.