Воздушен сообраќај

ТЕМА НА НЕДЕЛАТА:  ВИДОВИ СООБРАЌАЈ


ДАТА: 13.05.2020


РЕАЛИЗАТОР: НАТАША ПОПОВСКА


АСПЕКТ НА РАЗВОЈ: Пристап кон учење.


СТАНДАРД: Детето може да научи нови работи и да стекне нови искуства.


НАСЛОВ НА ТЕМА: ВОЗДУШЕН СООБРАЌАЈ


АКТИВНОСТ:

1. Говорна игра

 • Што е тоа воздушен сообраќај?
 • Што е тоа аеродром?

* Потребни материјали: слики, илустрации, детска литература.

1
2
3

Воздушниот сообраќај нема долга историја. Тој е најнов и најбрз вид на сообраќај.

Отсекогаш постоеле желби и обиди луѓето да летаат како птиците.

Во воздушен сообраќај спаѓаат следниве воздухопловни средства: воздушен балон, авион, хелихоптер, вселенски летала.   

Што е Аеродром? Површината на земјата на која е дозволено безбедно полетување и слетување се нарекува Аеродром.

Што се тоа Пилот и Стујардеса? Пилот е човекот кој што го управува воздухопловното летало. Стујардеса е дел од тимот која што се грижи за безбедноста и патниците и останатите потреби на патниците.


2. Практична, ликовна активност:

* Потребни материјали:

 • Блок
 • Дрвени боички и фломастери
 • Хартии во боја
 • Ножички.

Техника Оригами: Превиткување на авионче

 • Цртање на авион

https://www.youtube.com/watch?v=zUM0_NqphW0

4


3. Музичка игра: слушање и пеење на песна:

Мајско Авионче

https://www.youtube.com/watch?v=AWqD7XxIVEg


ЦЕЛИ:

 • Запознавање со нови поими односно поимот воздушен сообраќај (авион, хеликоптер, пилот, аеродром ).
 • Да се поттикне иницијативност, креативност, трпеливост при реализација на активностите, запознавање со поимот и техника оригами.

ИНДИКАТОРИ/КОМПЕТЕНЦИИ:

 • Децата развиваат личен интерес кон одредени нешта.
 • Детето успешно работи со ножици и ги користи палецот и показалецот при работа со материјали од хартија.