Настани

Воздухот е околу нас

Тема на неделата: Сонце, вода, воздух и почва

Дата: 02.04.2020

Реализатор: ЕЛЕНА ГОГОВСКА


АСПЕК НА РАЗВОЈ: Развој на јазикот, комуникација и описменување

СТАНДАРД: Детето може да слуша и разбира говорен јазик


НАСЛОВ НА ТЕМА: ВОЗДУХОТ Е ОКОЛУ НАС


 

АКТИВНОСТ:

1. Говорна игра/разговор

* Потребни материјали:

 • слики
 • илустрации
 • детска литература

ВОЗДУХ

🙂 Воздухот е насекаде околу нас и ние не можеме да го видиме само можеме да го почувствуваме.

Воздухот нема боја, односно е проѕирен, нема вкус и не можеме на го допреме меѓутоа се наоѓа насекаде околу нас.

🙂 Воздухот е неопходен за опстанок на животот на Земјата. Најважен елемент на воздухот за одржување на животот на Земјата е кислородот. Него го користат и растенијата и животните. Животните и човекот не можат да издржат без воздух повеќе од неколку минути. Растенијата, низ процесот фотосинтеза, се најголеми производители на кислород.

🙂 Воздухот е гасовита материја составена претежно од азот (78%), кислород (21%); останатиот 1% го сочинуваат материи како јаглероден диоксид, водород, хелиум, водна пареа и други.


2. Практична креативна активност:

* Потребни материјали:

 • балон
 • шпатули или цевка
 • хартии во боја
 • лепак
 • ножички

🙂 Дуваме балон и кажуваме дека балонот а наполнет со воздух.

balon

🙂  Изработка на ветерница:

https://www.youtube.com/watch?v=VjpTKrdm5Kc

veternica


3. Музичка игра: 

🙂 Дувни ветре развигорче:

https://www.youtube.com/watch?v=p3ne4EefHXE


ЦЕЛИ:

 • Да се поттикне активно слушање и разбирање на говорот од страна на возрасен.
 • Да се поттикне иницијативност, креативност, трпеливост при реализација на активностите.

ИНДИКАТОРИ/КОМПЕТЕНЦИИ:

 • Детето се вклучува во разговорот, го разбира она што го слуша и соодветно реагира.

За Нас

Градинката Весели Цветови започнала со работа во далечната 1945 година во Скопје.

По ослободувањето на нашата земја, на 15 Март 1945 година, Народниот одбор на Скопската околија ја формирала установата "Мирче Ацев". 
Градинката почнала да работи во станбена зграда со 20 деца и 3 вработени.

Прочитај повеќе...

Посетеност

Денес125
Вчера218
Оваа недела1445
Овој месец874

Моментално посетители

1
Онлајн

2021-12-04

Политика за колачиња