Витамински ден од есенски плодови

Беше одличен витамински ден од есенски плодови🍏🍆🥕🥒🥬🍎 Создадовме вистинско уметничко дело.
Воспитна група 4-6 години
Воспитувач-Жаклина Јорданова
Неговател-Емилија Горѓиева