Висока кула - објект Сончоглед

ВИСОКА КУЛА - ОБЈЕКТ СОНЧОГЛЕД

ТЕМА: СПРОТИВНОСТИ
Воочуваме спротивности - Високо и ниско
ВИСОКА КУЛА - ИГРА СО ЧАШКИ
Игра за развивање на координација око - рака, фина моторика, прецизност, истрајност и насочено внимание.
Воспитувач: Клементина Петрушевска
Негувател: Ирина Гелев
Објект: Сончоглед
Воспитна група : 3-4 години