Велосипед и тротинет

ТЕМА НА НЕДЕЛАТА:  ЛЕТНИ ИГРИ

ДАТА: 31.07.2020 год.

РЕАЛИЗАТОР: ЗОРИЦА ГУНОВ


АСПЕКТ НА РАЗВОЈ: Когнитивен развој и стекнување на општи знаења


НАСЛОВ НА ТЕМА: МОЈОТ ВЕЛОСИПЕД


АКТИВНОСТ:

1. Говорна игра - разговор по слики

* Потребни материјали

 • Слики од велосипед, тротинет, ролерки
 • Сообраќајни знаци
 • Велосипед
 • Разговараме со децата за тоа дека и тие се учесници во сообраќајот и ги прашуваме со што тие можат да управуваат. Набљудуваме слики од велосипед, тртинет, ролерки и децата ги именуваат.

Како изгледа мојот велосипед – говорна игра - опишување

Продолжуваме со проширување на детските знаења за правилата на возење велосипед ( возење по велосипедска патека, носење на  заштитен шлем на главата и заштита за колниците, почитување на сообраќајни знаци, кога е темно да се вози со светла)

На децата им ги покажуваме сообраќајните знаци за Велосипедска патека и Велосипеди на патот.

1
2
3

2. Практична креативна активност

* Потребни материјали:

 • Празна картонска амбалажа , стари весници, лепило, ножици

 Мојот велосипед – правиме велосипед од рециклиран материјал

https://www.youtube.com/watch?v=1_oxky-Su8o


3. Натпреварувачка игра

 Кој прв до целта – натпреварувачка игра со велосипеди

* Потребен материјал,

 • Велосипеди со  различна големина

4

Правиме велосипедска патека – игра со конструктивен материјал

* Потребен материјал

 • Различен конструктивен материјал

4. Музичка игра

Велосипед и тротинет - музичка игра   Ја слушаме песничката од Златно славејче 2010 год.

* Потребен материјал

 • Аудио или видео снимка од песничката

https://www.youtube.com/watch?v=-yFDJ0o68JQ


ЦЕЛИ:

 • Создавање на основни претстави од областа на сообраќајната култура
 • Поттикнување на детската креативност и имагинација
 • Развивање на желба за слушање, учење и пеење на познати песнички