Учиме преку игра

Спротивности:
Топло-Ладно(барај го скриениот предмет,играчка)
Брзо-Бавно(скокаме со врќички)
Високо-Ниско(Правиме кули со пластични чаши)
Детето активно учествува во играта и почитува правила на игра и реализирана успешно до крај, весели и среќни деца