Светски ден на книгата

Објект:,, Сончоглед"
Тема :,, Светски ден на книгата"
Воспитна група :4-5 години
Воспитувач : м-р Габриела Стојановска
Неговател : Латина Крчаноска
Активност : Учиме дека книгата е врска меѓу минатото и иднината. Ја изразуваме нашата почит кон книгата читајќи приказни, стихови, разгледувајќи енциклопедии лист по лист собирајќи информации, , се радуваме на секоја нова илустрација и сето тоа од книгите кои стојат на полиците во нашата библиотека.