Сонце

ТЕМА НА НЕДЕЛАТА: Боите на летото

ДАТА: 13.08.2020 година

РЕАЛИЗАТОР: Ана Дејановска


АСПЕКТ НА РАЗВОЈ: Развој на јазик, описменувaње, комуникација


НАСЛОВ НА ТЕМА: Сонце


АКТИВНОСТ:

1. Говорна игра, разговор,слики, текстови

*Сонцето е ѕвезда , која на небото се гледа во облик на светол диск.Тоа е голема вжештена ,гасовита,топчеста маса,која зрачи светлина и испушта топлина.Сонцето со својата голема маса и привлечна сила околу себе привлекува 8 планети, со нивните сателити. Сите заедно го сочинуваат Сончевиот систем.

2

3

Сонцето зрачи со светлина и топлина , без што животот на Земјата би бил невозможен .Сонцето ги затоплува океаните ,ни ја раздвижува атмосферата  и им дава енергија на растенијата , кои не снабдуваат со кислород.

Сонцето помага во јакнењето на нашите коски со помош на витаминот  D , кој се создава во телото под влијание на сончевите зраци.

*Линкови со интересни факти за Сонцето

https://www.kafepauza.mk/zanimlivosti/neverojatni-fakti-za-sonceto/

https://365.com.mk/7556/10-neverojatni-fakti-za-sonceto

Сликовница “Волшебната фотелја”

https://www.stepbystep.org.mk/WEBprostor/slikovnici/Volsebnata_Fotelja_MK/volshebnata_fotelja.html#

Стихотворба

Васил Куноски
Нека ни е

Кога сонце
светне в утро
нека ни е
ДОБРО УТРО!

Штом е над нас,
на пол ден,
нека ни е
ДОБАР ДЕН!

А зад ридот
штом се скрие
ДОБРА ВЕЧЕР
нека ни е!


2. Практична активност- ликовна игра

-потребен материјал

  • Хартија
  • Ножички
  • Лепило

https://www.youtube.com/watch?v=iGC6z8tlI4o


3. Музички игри

https://www.youtube.com/watch?v=ZgqEXl--YP8

https://www.youtube.com/watch?v=0MokKyPTamY

https://www.youtube.com/watch?v=ckdebQL5Ado

https://www.youtube.com/watch?v=1RxzsvwdriM


 

ЦЕЛИ:

  • Да се воведува во активно слушање  со разбирање на говорот на другите
  • Да се поттикнува на правилна артикулација и дискриминација на гласовите