Штом ќе падне снег

Штом ќе падне снег, најсреќен сум јас. Има еден другар доаѓа кај нас.
Правиме Снешко.
Воспитувач : Елена Гоговска
Негувател : Верче Богдановска
Објект : Кокиче
5-6 години.