Што прави Сонцето - Сонцето е ѕвезда

ТЕМА НА НЕДЕЛАТА: ,,Мали истражувачи,,

ДАТА: 17.08.2020

РЕАЛИЗАТОР: Воспитувач - Анета Апостолска


АСПЕКТ НА РАЗВОЈ: Физичко здравје и моторен развој


НАСЛОВ НА ТЕМА: ,,Што прави Сонцето - Сонцето е ѕвезда,,


АКТИВНОСТ:

1. Говорна игра/,,Сонце,,- читање и обработка на текст од ,,Универзумот,,- Автор-Нурија Рока - ,,Просветно Дело АД-редакција ,,Детска радост,,

* Потребни материјали:

 • слики
 • детска литература - сликовница
 • постер
 • енциклопедија

,,Сонце,,

Замисли  си дека одиш на пат за да посетиш некоја ѕвезда.

Како што се доближуваш до неа, ќе можеш да ја видиш се поголема и поголема, ќе можеш да ја почувствуваш нејзината топлина и да ја забележиш нејзината сличност со нашето Сонце...кое, исто така, е ѕвезда!Како сите ѕвезди, и нашето Сонце е огромна топка создадена од вжештени гасови каде што се случуваат големи експлозии кои овозможуваат тоа да блеска и да зрачи топлина. Нашата ѕвезда е жолта, со некои темни полиња кои го менуваат обликот.

Одвреме-навреме, од Сонцето болскотат долги пламени јазици во вселената. Тоа е толку моќно,што ни дава светлина и не затоплува!

-Разговор за текстот - препознавање и именување на ,,Сонцето,, облик и форма, боја и изглед.

1

2


2. Практична креативна активност:,,Сонце,,

* Потребни материјали:

 • хартија во боја-,,Жолта,,
 • ножички
 • дрвени стапчиња
 • лепак

Изработка на ,,Сонце,,

3

4

3. Музичка игра: ,,Владо црта Сонце,,-слушање на детска песничка на ЦД и слободни движења на музика

- Потребни средства

 • Касетофон, ЦД

https://www.youtube.com/watch?v=7ch-2IkOi9o


 

ЦЕЛИ:

 • Да се поддржува иницијативата за користење на различни извори на информации..
 • Да се поттикне интерес за учество во ликовни активности преку користење на разни форми на ликовно изразување.
 • Да се поттикнат способности за слободно изразување преку движење и танцување на едноставна кратка музичка содржина.