Што плови, а што тоне

Што плови, а што тоне и зошто е тоа така?
Истражувачка игра. Учиме преку игра, со вода и најразлични предмети со различна големина и тежина.
Објект Кокиче.

Што плови, а што тоне слика 1

Што плови, а што тоне слика 2