Шарена Вселена - група Срциња

Објект Ѓурѓица.
Група ,,Срциња" 5-6 години.
,,Шарена Вселена"- Проект.
Децата ги збогатија и утврдија знаењата со нови поими, преку дневни активности, игри и креативни изработки за нашата вселена.