Семафор

ТЕМА НА НЕДЕЛАТА: Улица врвулица

ДАТА: 21.05.2020

РЕАЛИЗАТОР: Ана Дејановска


АСПЕКТ НА РАЗВОЈ: Развој на јазик, описменување и комуникација.


СТАНДАРД: Детето може да зборува и комуницира.


НАСЛОВ НА ТЕМА:  Семафор


АКТИВНОСТ:

1. Говорна игра/ разговор

* Потребни материјали:

 • слики
 • илустрации
 • детска литература

01

Семафорот е светлосен сообраќаен знак.

Постојат два вида на семафори :

 • семафор за пешаци
 •  семафор за автомобили

Семафорот е составен од три светла :

 • Црвено: се наоѓа најгоре на секој семафор .Тоа значи запирање на автомобилите и чекање додека не дојде другото светло на ред.
 • Жолто: се наоѓа помеѓу црвеното и зеленото светло. Тоа означува припрема.
 • Зелено: се наоѓа најдолу на семафорот и значи поаѓање.

 Првиот семафор во светот се наоѓа во Лондон и наполни 150 години

 Во Виена–Австрија во 2019 година е пуштен првиот паметен семафор, кога ќе се појави пешак во близина и сака да ја помине улицата, автоматски се префрла на зелено светло.

Што е семафор ?

https://www.youtube.com/watch?v=OB6cZh5uub8

Волшебниот семафор - енциклопедија

https://youtu.be/tZGpD01GiTs


2. Практична креативна активност:

* Потребни материјали:

 • колаж (црвена,жолта,зелена)
 • ножички
 • лист од блок

Мозаик- се сечат мали квадратчиња и се лепат

02


3. Обработка на стихотворба

Семафор – стихотворба

https://www.youtube.com/watch?v=FVYoNdbsmQc

 


ЦЕЛИ:

 • Да се развива способноста за користење на книга или сликовница.
 • Да се поттикне иницијативност, креативност, трпеливост при реализација на активностите.

ИНДИКАТОРИ/КОМПЕТЕНЦИИ:

 • Детето раскажува сопствено искуство или доживување.
 • Детето успешно работи со ножици и ги користи палецот и показалецот при работа со материјали од хартија.