Развој на ситната моторика на рацете

Објект: Мимоза
Група: Зајачиња 5-6 год.
Воспитувач: Арсоска Светлана
Негователка: Јаневска Тања
Активност: Со рацете се активира штипката и топчето се исфрла во полето со бројки.Зависно од тоа на кој бр. ке допре се собираат бодови. Победува тоа дете кое освојува повеќе бодови.