Претстава "Пинокио порасна"

Како дел од активностите за одбележување на детската недела во сите објекти на ЈДГ ,,Весели Цветови,, се реализираше музичко - драмска престава "Пинокио порасна" во која преку интеракција децата се стекнаа со нови сознанија и искуства и научија дека пријателството е најскапоценото богатство.

Заедно се радувавме и пеевме...

ДРУГАРСТВОТО Е ВАЖНО,
БЕЗ ДРУГАРИ Е ТАЖНО,
АЈДЕ,АЈДЕ ДА СЕ ДРУЖИМЕ!