Празничната магија започна! - Објект Перуника

Празничната магија започна!
Новогодишна декорација направена од вредните рачиња на децата од воспитна група 4-6 години..
Објект"ПЕРУНИКА"
Воспитувач-Жаклина Јорданова
Неговател-Емилија Горгиева