Галерија

Полициско возило

ТЕМА НА НЕДЕЛАТА: Специјални возила

ДАТА: 25.05.2020

РЕАЛИЗАТОР: Анета Апостолска


АСПЕКТ НА РАЗВОЈ: Развој на јазикот, комуникација и описменување


СТАНДАРД: Детето може да слуша и разбира говорен јазик


НАСЛОВ НА ТЕМА: Полициско возило


АКТИВНОСТ:

1. ,,Полициско возило,,- говорна - истражувачка игра

* Потребни материјали:

 • полициско возило - играчка
 • слики, апликации
 • детска литература, сликовница
 • крупен конструктивен материјал, ситен конструктивен материјал.
image001
image002

,,Еден ден јас ќе бидам...,,-,,Полицаец,,- говорна игра - обработка на текст и разговор по слика од сликовница - издание на Просветно дело.

Сликовница - читање на текст за ,,Полицаец,, како управител на полициско возило и разговор по слика.

image003


2. Практична креативна активност:

,,Полициска Станица,, - конструктивна игра.

Потребни материјали:

 • крупен конструктивен материјал,
 • ситен конструктивен материјал,
 • полициски возила - игровен материјал,
 • картон,
 • ножички,
 • хартија,
 • лепак.

Игра во парови:,,Полициското возило влегува во полициската гаража.

Домашна задача - ,,Изработка на полициска гаража за полициските возила,,.

Потребен материјал: Се што располагате со материјали во домашни услови а може да ги искористите за да направите ,,Полициска Станица,, и ,,Гаражи за полициските возила,,.

image004
image005


 3. Музичка игра:

Полицаец

https://www.youtube.com/watch?v=yVPDAXlHy0o


4. Цртан филм:

Ноди на Македонски. Најдобриот Полицаец.

https://www.youtube.com/watch?v=vz2fDMdwqiw


ЦЕЛИ:

 • Да се поттикне активно слушање и разбирање на говорот од страна на возрасен.
 • Да се поттикне иницијативност, креативност, трпеливост при реализација на активностите.

ИНДИКАТОРИ/КОМПЕТЕНЦИИ:

 • Детето соодветно реагира на изговорените зборови од страна на возрасен.
 • Детето успешно работи со ножици и ги користи палецот и показалецот при работа со материјали од хартија.
 • Децата можат да ја слушаат песничката, да ја пеат и да се движат со движења со целото тело.

За Нас

Градинката Весели Цветови започнала со работа во далечната 1945 година во Скопје.

По ослободувањето на нашата земја, на 15 Март 1945 година, Народниот одбор на Скопската околија ја формирала установата "Мирче Ацев". 
Градинката почнала да работи во станбена зграда со 20 деца и 3 вработени.

Прочитај повеќе...

Посетеност

Денес117
Вчера133
Оваа недела940
Овој месец940

Моментално посетители

1
Онлајн

2022-08-07

Политика за колачиња