Новогодишни елки - објект Кокиче

Ликовна креативна активност. Изработка на новогодишна елка со шарени лампиони на поинаков, креативен начин.
Воспитувач : Елена Гоговска
Негувател : Верче Богдановска
Објект Кокиче.
5-6 години.