Новогодишна елка - Објект Ѓуѓрица

Група ,,Срциња"5-6 години, Ѓурѓица
Воспитувач: Мануела Ивановска
Негувател: Верка Павловска
Децата сакаат и умеат да бојат по даден шаблон и изработуваат цртеж,со примена на темперни бои. Успешна активност, среќни деца.