Нашата градинка дел од ТВ училницата на МТВ

Директорката Станка Баџакова беше дел од едукативната програма ТВ училница која се емитува на МРТ 1 секој ден од 16.03 до 20.03 со почеток од 10:30 часот.

*Од 23.03 до 27.03. со почеток во 9:00 часот продолжуваме со воспитувсчките Јулијана Димитриевска, Клементина Петрушевска, Анета Младенова-Јачовска, Елена Гогова и Анета Апостолска.

*Од 14.04.2020 до 30.04.2020 на ТВ училницата продолживме со воспитувачите Габриела Стојановска и Клементина Петрушевска.

*Од 11.05.2020 до 15.05.2020 на ТВ училницата продолжуваме со воспитувачите Зорица Гунов и Александра Георгиевска.

Во рамките на оваа програма се емитуваат интерактивни активности на актуелни теми и во согласност со националната програма за ВОР , со што на децата и родителите им е овозможено корисно да го исполнат времето додека се дома и заедно со ликовите од 5+ Фамилија да продолжат со едукација.