Надворешна Училница - Објект Мимоза

Објект Мимоза
Возраст 4-5
Учителки: Емилија Николова и Даниела Трајчевска
Тема: Надворешна Училница
Децата ги набљудуваат со лупа есенските листови: Ја воочуваат нивната боја, големина и форма. Среќни се кога се во природа.