МРАЗУЛКО - ОБЈЕКТ СОНЧОГЛЕД

ТЕМА: ЗДРАВЈЕ И ЗДРАВА ХРАНА
МРАЗУЛКО - Истражувачка игра
(различни состојби на водата)
Што се случува кога ќе се стопи мразот? - Истражувачка игра
Сликаме со мраз во боја - Ликовна игра
Воспитувач: Клементина Петрушевска
Негувател: Ирина Гелев
Објект: Сончоглед
Воспитна група : 3-4 години