Моделираме со пластелин

ТЕМА НА НЕДЕЛАТА: БОИТЕ НА ЛЕТОТО

ДАТА: 14.08.2020

РЕАЛИЗАТОР: ЕЛИЗАБЕТА СТОЈКОВСКА


АСПЕКТ НА РАЗВОЈ: Когнитивен развој и стекнување на општи знаења


НАСЛОВ НА ТЕМА: МОДЕЛИРАМЕ СО ПЛАСТЕЛИН


АКТИВНОСТ:

1. Разговор/говорна игра

- Следење на цртан филм ‘’Потрага по рипчето Немо’’

*Потребни материјали:

  • детско списание
  • слики
  • ЦД со цртан филм
  • ДВД, ТВ
1
2

Рипчето Немо има многу живописни и убави бои: портокалова со црни линии и три вертикални бели пруги. Рипчето е дебелко, со должина од 10 cm и со крупни очи. Тоа е многу нежно на допир. Живее околу 10-тина години. Може да се чува и во аквариум и буди голем интерес кај дечињата.

Следење на цртан филм ‘’Потрага по рипчето Немо’’

https://www.youtube.com/watch?v=sZXqxo6E3xE


 

2. Моделирање на рипчето Немо и други риби, морски ѕвезди и октопод со пластелин

* Потребни материјали:

  • пластелин

345


3. Музичка игра:

‘’Журка ќе има’’

https://www.youtube.com/watch?v=bTyEbGRq_-E&feature=share&fbclid=IwAR2HRgxB92bXTBKjIyRUJyTUVuCYB7v0Tbl7JmvpR8t9A2DRv7xL11tXou8


ЦЕЛИ:

  • Да се поттикне интересот кон моделирање на посложени форми на предмети, животни, човекот
  • Да се развива вештината за движење на прстите и дланките за конкретна цел (моделирање со пластелин)