Меурчиња од сапуница

ТЕМА НА НЕДЕЛАТА: ЛЕТНИ ИГРИ И РАДОСТИ

ДАТА: 16.07.2020

РЕАЛИЗАТОР: КЛЕМЕНТИНА ПЕТРУШЕВСКА


АСПЕКТ НА РАЗВОЈ: Развој на јазик, описменување и комуникација


НАСЛОВ НА ТЕМА: ИГРИ СО МЕУРЧИЊА


АКТИВНОСТ:

1. Говорна игра/ Стихотворба

* Потребни материјали: Илустрации со деца како прават меурчиња од сапуница/ Стихови

МЕУРЧИЊА

МЕУРЧИЊА ОД САПУНИЦА КОН НЕБОТО ЛЕТААТ,
САКАМ ДА ГИ ДОПРАМ И ВИСОКО ЌЕ СКОКНАМ.

СОНЦЕТО ГИ ПРЕТВОРА ВО РАЗЛИЧНИ БОИ,
И СЕКОЈА БОЈА УБАВО ИМ СТОИ. 

ЛЕТААТ, СЕ ТУРКААТ , НА ТРЕВАТА ПАЃААТ,
ЕВЕ ДВЕ-ТРИ ГОЛЕМИ КОН МЕНЕ ДОАЃААТ.

МЕУРЧИЊА, МЕУРЧИЊА ЗА ВЕСЕЛИ ДЕЧИЊА,
ГИ ДУВАМЕ - СЕ РАДУВАМЕ,
ГИ БРКАМЕ – СЕ ВЕСЕЛИМЕ!

1

2


2. Практична креативна активност

* Потребни материјали:

 • Мало пластично шише
 • Парче растеглив материјал ( чорапа )
 • Ластик
 • Бои за храна или еколошки бои
 • Средство за миење на садови
 • Вода
 • Мал сад

ПОСТАПКА:

 1. Исечете го дното на шишето
 2. Навлечете го растегливиот материјал ( чорапата ) врз дното и прицврстете со ластик
 3. Нанесете врз материјалот капки од боја за храна
 4. Натопете го дното на шишето во садот со вода и средство за миење на садови
 5. Дувајте низ отворот на шишето и забавувајте се!

НАПОМЕНА: Играта се игра во надворешни услови и под надзор на возрасен.

3

ИДЕА +

Бидете креативни и изработите интересни креативни шишиња кои ќе наликуваат на различни суштества!

5


3. Ликовна истражувачка игра

* Потребни материјали:

 • Пластични садови/ чаши
 • Цевки
 • Бои за храна/ еколошки бои за деца
 • Листови бела хартија ( блок )

https://www.youtube.com/watch?v=z4i3Pp_ciwA

6
7

8


ЦЕЛИ:

 • Детето го збогатува својот речник и правилен говор.
 • Детето истражува, воочува, го насочува своето внимание и ја развива кретивноста.