Македонско знаме

Чувство на припадност, љубов и почит кон државата во која живееме - патриотизмот се негува, гради и чува од најраната возраст.

Нашите дечиња од објект "ПЕРУНИКА" група 4-6 годишна возраст со црвена и жолта боја и четкички во рачиња, го насликаа Македонското знаме.