Ликовна, креативна игра, што се е овошје, а што зеленчук

Учиме за здравје и здрави навики. Ликовна, креативна игра, што се е овошје, а што зеленчук и нивна соодветна поделба.

Објект Кокиче 5-6 години.