Куќичка за врапчето

Објект: Сончоглед
Воспитна група ‘‘Детелинки‘‘, 3 - 4 год.
Воспитувач: Јулијана Димитриевска
Негувател: Елизабета Лазаровска
Куќичка за врапчето
Да ја покажеме нашата грижа за малите врапчиња во зима, им направивме шарена куќичка и им оставивме храна.
Користејќи ги темперните бои (основни) и разни четки, преку сликањето на куќичката, децата можеа слободно ликовно да се изразат и да ја покажат својата креативност.