Кога ќе пораснам ке бидам молер или сликар

Кога ке го погледнам своето дело се гордеам со себе. Кога ќе пораснам ке бидам молер или сликар.
Ние децата од ОБЈЕКТ "ПЕРУНИКА" сакаме да цртаме, шараме и ствараме нови дела.
Воспитна група 4-6 години
Воспитувач-Жаклина Јорданова
Неговател-Емилија Горѓиева