Класификација на логички плочки по боја

Објект: Мимоза
Група : 5-6 год.
Воспитувачка: Арсоска Светлана
Негователка: Јаневска Тања
Активност : Класификација на логички плочки по боја и правење од нив множества:
- Множество од жолти логички плочки
- Множество од зелени логички плочки
- Множество од црвени логички плочки