Инсекти во тревата

ТЕМА НА НЕДЕЛАТА: Растенија и инсекти

ДАТА: 27.08.2020

РЕАЛИЗАТОР: Орхидеја  Ѓорѓиевска


АСПЕКТ НА РАЗВОЈ: Развој  на  јазик, описменување  и  комуникација


НАСЛОВ НА ТЕМА: Инсекти  во  тревата


1
2

Потребен  материјал:

- апликации;

- детска енциклопедија;

- инсектариум

1. Дали  знаете  деца  што  се  тоа  инсекти?

Каде  сте  ги  виделе ?

3

4

Дали  препознавате  некои  од  овие  инсекти?

 Да  раскажеме  неколку  збора  за  овие  инсекти  што  ги  препознавме ?

 А ,сега  да  се  запознаеме  малку  повеќе  со  карактеристиките  на   инсектите

Инсектите  се  група  на  членконоги  кои  имаат  триделно  тело ( глава, торакс  и  абдомен ) , три  пара  на  членести  екстремитети, сложени  очи  и  две  антени.

Тие  се  едни  од  најразнообразни  групи  на  животни  на  планетава  со  преку  милион  опишани видови  и  сочинуваат  повеќе  од  половина  од  сите  познати  живи  суштества. Бројот  на  рецетни  видови  се  проценува  на  шест  и  десет  милиони, претставуваат  над  90  %  од  различни  животински  форми  на  земјата. Инсектите  можат  да  се  најдат   во  речиси  сите  животински  средини, иако  само  мал  број  на  видовите  се  среќаваат  во  океанот  т. е членконоги,  група - раковите.

Животните  циклуси  на  инсектите  се  различни , но  повеќето  се  изведуваат  од  јајца. Инсектите  се  со  големина  од  6 – 25 мм.

Има  инсекти  што  навистина  се  корисни  за  почвата, за  растенијата , но  има  инсекти  што прават  штети  на  растенијата ( зеленчукот  и  овошјето ), го  уништуваат  тревникот. Такви  инсекти се  компирова  златица, коњоштип, мравките , гасеница.

5

6


2. Активности

1. Поврзи  ги  со  линија   инсектот  со  сенката  на  истиот  инсект  !

7

8

2. Поврзи  ги  со  линија  истите  видови  на  инсекти !

9

10

3. Практични активности

1. Мемориски картички      

Потребен материјал:    

 • ножици
 • исти слики на инсекти
 • лепак
 • хартија во боја

11

2. Пчела

 • ножици
 • хартии во жолта и црна боја
 • хартиена чинија
 • лепак

12

3. Инсекти

 • лист од блок
 • темперни бои

13


4. Инсектариум

Со помош на возрасен изработи инсектариум!

14


5. Видео линкови

Златно  славејче  2013 - „Пчелка“  Хорот  „Златно  Славејче“

https://www.youtube.com/watch?v=wJC-Q80THfQ

Мравката и гулабот- сликовница

https://www.youtube.com/watch?v=3ULpGMtrrts

Звук на штурец

https://www.youtube.com/watch?v=AuX_n_4yxD4


6. стихотворба

 Пеперутки

  Пеперутки  разлетани
со  крилцата  шарени
дар  се  на  природата
од  сонцето  се  галени

  Насекаде  пеперутки
низ  пролетта  летаат
додека  низ  ливадите
цвеќињата  цветаат


ЦЕЛИ:

 • Да  се  оспособува  за  раскажување  сопствено  искуство  или  доживување
 • Да  се  развиваат  способности  за  јасно  рецитирање  на  стихотворба  со  промена  на интонација  на  гласот