Иако сум мал и јас знам да бидам хуман

Хуманитарна активност во соработка со Црвен крст по повод одбележување на недела на детето во месец Октомври со децата од Објект - Мимоза, воспитна група 4-5 години со воспитувач: Станка Баџакова и негувател: Мартица Василевска.