Дувалка - објект Сончоглед

ТЕМА: СПРОТИВНОСТИ
Воочуваме спротивности- ЛЕВА И ДЕСНА РАКА
СЕНЗОРНА ИГРА - ДУВАЛКА
Вдиши, дувај и препознај која е десна а која лева рака!
Воспитувач: Клементина Петрушевска
Негувател: Ирина Гелев
Објект: Сончоглед
Воспитна група : 3-4 години