Добредојде есен - Објект Кокиче

Есента пристигна во мојот крај
со плодови зрели и со жолт сјај.
Есенски ветрови почнуваат да свират
птиците во гранките вешто се кријат.

Добредојде златна есен, ликовна, креативна активност. Група 2-3 години, објект Кокиче.