Ден Ноќ, Денови од неделата

ТЕМА НА НЕДЕЛАТА: „МАЛИ ИСТРАЖУВАЧИ“

ДАТА: 18.08.2020

РЕАЛИЗАТОР: Воспитувач ДАНЧЕ ТРПЕСКА


АСПЕКТ НА РАЗВОЈ: Социоемоционален развој


НАСЛОВ НА ТЕМА: „Ден Ноќ, Денови од неделата“


АКТИВНОСТ:

1. Говорна игра и разговор.

Потребни материјали:

  • Детски списанија
  • Слики

Планетата Земја кога се врти (РОТИРА) околу својата оска прави еден цел круг. При тоа ротирање еден дел од неа е целосно изложен на Сонцето и во тој дел е ДЕН. Еден дел е целосно скриен од Сонцето и во тој дел е НОЌ. Додека во одредени делови сончевите зраци допираат многу малку, така таму е период на изгревање или заоѓање на Сонцето. На Земјата и е потребно точно 24 часа за да се сврти еднаш околу својата оска, за нас тоа е познато како деноноќие. Тоа е период кога се менуваат денот и ноќта.  Токму ова ротирање на планетата нас не тера да помислиме дека Сонцето изгрева наутро, минува преку небото и заоѓа навечер создавајќи ден и ноќ.

1

2

https://www.facebook.com/watch/?v=2574761536181895


https://www.youtube.com/watch?v=dJirk4eRsF0

3

4
5
6
7
8
9
10

2. Практична ликовна игра.

Потребни материјали:

  • хамер
  • листови од колаж, црна и бела боја
  • ножички и лепак

11


ЦЕЛИ:

  • Оспособување на децата за воочување на сличностите и разликите помеѓу денот и ноќта негување на чувствителноста на детето за интересите мислењата и однесувањата на другите, кој се разликуваат од неговите.