Ден на детето - Ѓурѓица, група Срциња

Голема Група ,,Срциња" Ѓурѓица

Секој ден е наше прекрасено доживување но денес е Празничен ден. Децата сакаат и умеат да ги одбележуваат празничните денови. Ликовна и музичка игра❤