Децата низ светот

Децата низ светот. Различни а сепак исти, ние сме си само деца. Ликовна активност по повод недела на детето.

Објект Кокиче, 5-6 години.