Автомобили, автобуси, камиони

ТЕМА НА НЕДЕЛАТА: УЛИЦА - ВРВУЛИЦА

ДАТА: 18.05.2020 г.

РЕАЛИЗАТОР: ИВАНКА БОГОЕВ


АСПЕКТ НА РАЗВОЈ:  Физичко здравје и моторен развој


СТАНДАРД: Детето може да ги користи своите сетила (вид, слух, допир, мирис, вкус) за регулирање на движењето


ТЕМА НА ДЕНОТ:   АВТОМОБИЛИ, АВТОБУСИ, КАМИОНИ.


АКТИВНОСТИ:

1. Говорна игра/разговор по слики/гатанки

* Потребни материјали:

 • детска литература
 • едукативна емисија
 • слики
 • илустрации

Патниот сообраќај се дели на:

 • индивидуален (автомобили)
 • јавен (автобуси)
 • товарен (камиони)
01
02
03

*Автомобил е моторно возило за превоз на патници.

Кога се возиш во автомобил, секогаш врзувај го безбедносниот појас. Внимавај на патот и мирно реагирај на секоја ситуација. Не ги отворај прозорците непотребно. Биди добар совозач и не му пречи на возачот додека управува со возилото. Слушај ги советите од возачот и излегувај од автомобилот само кога тој ќе ти дозволи.

Кога ги отвораш вратите и излегуваш, прво провери дали има други учесници во сообраќајот околу автомобилот, па потоа излези од него.

*Автобус е моторно возило за превоз на седум и повеќе лица.

Јавниот превоз е за сите нас. Токму затоа, сите ние треба да се грижиме тој да остане функционален и да не го оштетуваме. Чекај го автобусот исклучиво на места кои се обележани за таа намена. Доколку го пропуштиш автобусот и вратите се затворат, почекај го наредниот автобус. Без туркање качи се во автобусот и најди го своето место. Не станувај за време на возењето бидејќи инерцијата те прави нестабилен. Кога ќе се приближиш до твојата станица, чекај автобусот да запре и тогаш стани. Без туркање симни се од автобусот. Никогаш не ја преминувај улицата со трчање пред или после автобусот. Почекај да помине автобусот, погледни внимателно и одбери вистинско време, но и вистинско место на кое безбедно ќе ја преминеш улицата.

Камион е товарно моторно возило. Во зависност од конструкцијата и намената, камионот може да биде:

 • кипер ( камион со подвижна каросерија за истовар на стока)
 • цистерна (камион со резервоар за пренесување на течност)
 • шлепер (камион за влечење на една или повеќе приколки)
04
05
06

Погоди ги гатанките:

                                   - „За голем товар створен сум јас,

                                                                      бавен, но со силен глас.

                                                  Потежок од слон,

                                            јас сум деца  к _ _ _ _ н“.

                      - Во него човек до човек,                                          

                        па мама ми вели често:                                                  - Место вода, бензин пие,  

                „Кога ќе видиш постар да стои,                                                на тркала куќа ни’ е!

                        ти отстапи му место.“                                                             (А _ _ _ _ _ _ _ л)

                               (А _ _ _ _ _ с)

 


Едукативна емисија „Сообраќаен буквар“

„Деца во возило“ https://youtu.be/dl2LFeiVGlg

„Деца во автобус“ https://youtu.be/bSQaRJDznHk


2. Практична/ликовна активност

*Потребни материјали:

 • ножички
 • ролни од тоалетна хартија
 • темперни бои
 • четки
 • картон
 • лепак
 • украсна хартија, налепници по избор

Изработка на автомобилче

07
08
09
10

3. Музичко подвижна игра

  „Сакам кола убава“ https://youtu.be/nPTizAKwmws

 „Автобусот вози секој ден“ https://youtu.be/FFIDTGC4Nnk

„Супер камионче“ https://youtu.be/uy8LI9amEIg


 ЦЕЛИ:

 • Осознавање на видовите возила кои најчесто се движат во непосредната околина (нивниот изглед, големина, функција, брзина и сл.).
 • Развивање на спретност во користењето на материјалите и алатот за работа (ножички, лепак, бои, четки и сл.).

 ИНДИКАТОРИ/КОМПЕТЕНЦИИ:

 • Детето изведува креативни конструкции од разновиден материјал.
 • Детето рамислува гласно и зборува додека е ангажирано во одредена активност.