Активности во денот

ТЕМА НА НЕДЕЛАТА: МАЛИ ИСТРАЖУВАЧИ

ДАТА: 19.08.2020

РЕАЛИЗАТОР: Валентина Божиновска


АСПЕКТ НА РАЗВОЈ: Пристап кон учење


НАСЛОВ НА ТЕМА: АКТИВНОСТИ ВО ДЕНОТ


АКТИВНОСТ:

1. Говорна игра, разговор, серија слики, текст

* Потребни материјали:

 • серија слики
 • текст
 • разговор

1

Дневните активности имаат големо значење за растот ,развојот и здравјето на децата. Денот се состои од време за активности во мирување, за физичка активност  и за спиење.За најповолни ефекти на здравјето, предучилишните деца треба да се придржуваат до сите препораки за физичка активност, седење и спиење во текот на 24 часа.Освен овие активности децата постепено ги практикуваат и активностите за хигиена, облекување,исхрана и социјализација.Најважна од сите е играта…

2

Времето кое детето го поминува во мирна игра ,без физички активности е многу важно за когнитивниот, емоционалниот и психосоцијалниот развој. Интерактивните активности со родителите и возрасните лица можат да бидат читање, пеење, раскажување приказни, цртање, конструктивни игри, сложување сложувалки итн…


3

Дневните физички активности овозможуваат развој на коскениот систем, моториката, сензорите и растот воопшто на целиот организам (најмалку 180 мин.различни физички активности од лесни до умерении интезивни распоредени во текот на денот)


4

Должината и квалитетот на спиењето подеднакво се важни за здравјето на детето. Недоволниот сон е поврзан со  прекумерната тежина и дебелина во детството.(од10 до13часа квалитетен сон)


Светската здравствена организација  за децата до петата година препорачува време за физички активности,ограничено време пред екраните и време за спиење.

5Дневни рутини:

 • будење
 • тоалета
 • утрински физички активности
 • појадок
 • време за прошетка во природа
 • ужина
 • креативни игри
 • ручек
 • пладневен одмор
 • ужина
 • прошетка и игри
 • бањање
 • време за приказна пред спиење
 • спиење

2. Практична креативна активност

* Потребни материјали:

 • фотографии

Разгледувајте и откријте, што се извршува другарчето и по кој редослед!

6
 1. Се буди
 2. Оди во тоалет
 3. Се мие
 4. Се облекува
 5. Вежба
 6. Појадува
 7. Игра со коцки
 8. Се грижи за мачето

ЦЕЛИ:

 • Да се развива способност за селективно избирање активности од повеќето кои што му се нудат, согласно со личните интереси и начините на разбирање и прифаќање.
 • Да се поттикне кон развивање на сопствен стил на учење.