Одбележување на 6-ти Мај -Ден Ѓурѓовден

Веселите цветчиња децата на објект,, Ѓургица,, заедно со сите вработени го одбележаа Ѓурговден - празник на животот, празник на природата, празник - именден на објект,, Ѓургица,, и патрон на нашата општина Кисела Вода.

Активности-Во сложена игра, весела песна и радост во душата го прославивме нашиот именден на нашиот објект,, Ѓургица,, - Ј. Д. Г.,, Весели Цветови,,. Ја негуваме нашата традиција од мала возраст.