Ден на планетата Земја - објект Сончоглед група 4-5г

Објект:,, Сончоглед"
Тема:,, 22 Април Светски ден на планетата Земја"
Воспитна група: 4-5 години
Воспитувач : м-р Габриела Стојановска
Неговател : Латина Крчаноска
Активност: Сите заедно се потрудивме да засади е садници и да придонеси е за поздрава околина и почист воздух. Се грижиме за планетата Земја.