Ден на планетата Земја - објект Сончоглед група 3-4г

22 АПРИЛ ДЕН НА ПЛАНЕТА ЗЕМЈА

Објект Сончоглед 
Воспитна група 3-4 години
Воспитувач:Клементина Петрушевска
Негувател: Ирина Гелев
Практична активност - Садиме цвеќе.
Истражувачка игра - Што им е потребно на растенијата за да растат?
Прошетка и набљудување во дворот на градинката!