22 Април - ден на планетата Земја - објект Кокиче

22 АПРИЛ - ДЕН НА ПЛАНЕТАТА ЗЕМЈА

Денот на планетата Земја претстaвува можност секој од нас како дел од планетата да размисли за своето однесување спрема Земјата, дали се однесуваме правилно и одговорно, и што можеме да направиме да биде почиста и поубава. Бидејки само здрава и чиста животна средина може да ни овозможи квалитетен живот.

Објект: Кокиче
5-6 години
Воспитувач: Елена Гоговска
Негувател: Верче Богдановска