Таблоа 2021

Честито првачиња и многу успеси на секој училишен час
Ви посакува целиот воспитувачки и згрижувачки кадар и сите вработени во градинката.