Ден на детето - 1 Јуни 2021

Во соработка со родителите од 1 до 4. 06.2021 год. беше организирана и успешно реализирана хуманитарна акција,, Подари насмевка,, (донација детска облека. обувки, играчки и сликовници) наменета за деца од ранливи група во соработка со хуманитарната организација при црквата св. Спас.