Упис на дете

Почитувани родители,

Сите знаеме во каква ситуација сме принудени да функционираме поради КОВИД - 19 и заради заштита на здравјето на сите. Апликациите за упис на деца за учебната 2020/2021 година ќе си ја симнете од нашата веб страна, ќе ја пополните и заедно со останатите потребни документи ќе ги доставите во Управата на нашата установа секој ден од 10:00 до 12:00 часот. Истите електронски ќе бидат обработени, а за прием на вашето дете ќе бидете дополнително известени, после добивање на препораките од Министерството за здравство и Министерството за труд и социјална политика.

Со почит,
ЈДГ „Весели Цветови“ - на општина Кисела Вода во Град Скопје

Преземи документ